ᐅ Kadife Ördeği Özellikler Nedir ? (Melanitta Fusca)

Kadife Ördeği Hakkında Bilgiler (Melanitta Fusca) Kadife ördekler genellikle Asya, Avrupa ve Amerika’nın kuzeyinde yaşarlar. Üreme alanları ise Avrasya ve Atlantik dahil Uzak Doğuya kadar uzanmaktadır. İskandinavya bölgesi de ( Norveç ve İsveç’in güneyi hariç) üreme alanlarıdır. Ülkemizin Güneyinde Doğu Anadolu’ya kadar uzanırlar. İskandinav’ın yüksek kısımlarında da sıklıkla rastlanır. Asya’da Taiga bölgesinde ve Rusya bölgesinde ürerler. Chatanga da üredikleri söylentileri de...